WTC Centrum Sportief VZW

Algemeen reglement

Huishoudelijk reglement WTC Centrum Sportief 2022

Doelstellingen: De club heeft tot doel om via wielertoerisme, als hoofdactiviteit de vriendschap, de sportiviteit en de lichaamsconditie bij haar leden te bevorderen.

1. Bij elke officiële tocht is clubkledij en een fietshelm verplicht.
Indien clubleden geen helm dragen kan het bestuur niet aansprakelijk gesteld worden.

2. In geval van een ongeval, moet je binnen de 10 dagen door middel van een ongevallenformulier aangifte doen. De nodige formulieren kan je bekomen bij de voorzitter of de secretaris van de club of via de website www.cycling.vlaanderen onder de rubriek formulieren.

3. Tijdens deelname aan fietstochten, VTT-ritten of topritten dient men steeds de verkeersvoorschriften na te leven. De overtreders stellen zich bloot aan gerechtelijke vervolgingen waartegen onze club geen enkel verhaal heeft. De eventueel daaruit volgende boetes zullen door het overtredende clublid moeten gedragen worden.

4. Na het inschrijven van een fiets –of VTT-tocht is elk clublid persoonlijk verantwoordelijk voor het scannen van zijn vergunning bij de inrichtende club of organisatie. Vergeet je het scannen dan kan de club daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden en loop je de kans de deelname aan deze tocht niet toegekend te worden.

5. Noteer voor uzelf alle ritten die je fietst. De klassementen controleren kan je op de website www.wtc-centrumsportiefvzw.be. Aan de hand van deze nota’s kan je bij fout het clubbestuur daarvan op de hoogte stellen.

6.  Naast de officiële fietstochten moet de clubkledij ook gedragen worden op zondagmorgenritten, en op eigen organisaties met uitzondering van donderdagavondritten en de Familiefietstocht.

7. Wie met de oude kledij met de gele kleur nog een officiële rit rijdt zal hiervoor geen punten krijgen.

8. Bij officiële fietstochten wordt er gestart aan het lokaal café Sparrenhof de uren van start worden vermeld op de kalender.

9. Bij iedere zondagmorgenrit wordt er gestart op de grote parking achteraan de Feestzaal Sparrenhof.

10. De club heeft haar lokaal in Café Sparrenhof, Brugsesteenweg 183 9900 – Eeklo. Elke zondagmorgenrit, wordt in de mate van het mogelijke besloten met een gezellig samenzijn.

11. De uitnodiging voor de maandelijkse bestuursvergaderingen dienen 8 dagen op voorhand vastgelegd te worden.

12. “Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken als, ook om deze afbeeldingen te gebruiken en te verspreiden ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Deze beeldopnames worden aangewend in alle communicatie van de vereniging die via de geëigende kanalen wordt gevoerd : website,
clubkrant, ad valvas.”
“Het lid heeft eventueel het recht indien er gewichtige redenen voor
handen zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken en
eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft
zal door het lid worden vergoed.”

13. Wie een vergunning heeft bij Cycling Vlaanderen op naam van Centrum Sportief vzw dient ook lid te zijn van de club.
14. De leden zullen het zich tot plicht rekenen een gevoel van solidariteit te tonen ten opzichte van de zwakkere deelnemers.

15. De zondagsrit rijden we in 3 groepen. Iedere zondag vertrekken wij aan ons lokaal Café sparrenhof tenzij anders vermeld op de kalender en wij trachten terug te zijn
om 11u30.
Groep A gemiddeld 28km/u
Groep B gemiddeld 25km/u
Groep C gemiddeld 22km/u

16. Afhalen kledij kan na telefonische afspraak met Adri.
Enkel de leden kunnen kledij bestellen voor volgend seizoen.
Er wordt geen kledij meer meegegeven die niet is betaald.
Alvast bedankt om met deze nieuwe werkwijze rekening te houden
(en dus voor het afhalen van de kledij het nodige bedrag te storten op rekeningnummer BE16 8901 7437 1574)
adri.willems@skynet.be tel: 0472421428
17.  Klachten over om het even welk onderwerp kunnen schriftelijk of per mail (wtc.centrumsportief@gmail.com) medegedeeld worden aan het bestuur. Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal de klacht behandeld worden.

18. Vrijwilligers vormen de fundering van elke vereniging en hoe sterker deze onderbouw is, hoe beter de club zal functioneren.

IEDEREEN DRAAGT DE KLEDIJ VAN DE CLUB OM AAN DE GROEP DEZELFDE KLEUR EN STIJL TE GEVEN EN ONZE SPONSOR TE STEUNEN !!!!

Alvast bedankt.
Het bestuur WTC Centrum Sportief vzw

Aankomende ritten :

DatumPtnOmschrijving rittenKm'sInschrijvingsurenClub StartGroepStartplaats